1. Tată din ceruri, da, noi Te iubim,
Pe Tine Te-nălţăm în lume.
Fie-n laudă zidită-mpărăţia Ta!
Noi, copiii Tăi, vestim lucrarea Ta.

R. Lăudaţi pe Domnul, Atotputernicul,
Care-a fost şi este şi va fi în veci.
Lăudaţi pe Domnul, Atotputernicul,
Domnitor în veci de veci.