1. Sunt schimbat de Tin’,
În chipul Tău
Sunt schimbat de Tin’,
Şi devin la fel
Sunt schimbat de Tin’,
Ca şi Tatăl meu
Rege în ceruri

R. Tu-mi eşti rege
Şi trăiesc să Te cunosc
Să umblu în plinătatea
Duhului Tău
Voi rămâne-n Tin’ şi Tu în mine
Şi voi împlini dorinţa Ta

2. Ai pus un foc în mine
Când Te-am cunoscut
Şi flacăra se-aprinde
Tot mai mult
Vin după Tine, Isus,
Cu tot ce sunt
Căci am am nevoie
De prezenţa Ta

[T]
Din slavă în slavă
Eu vreau să merg
Nicicând nu voi fi la fel

Versuri similare