1. Milioane de stele pe cer veghează
Doar una din ele luminează
Strălucind pe colţ de cer
Ea slăveşte, aduce solia
Că s-a născut Hristos Mesia
S-a născut Hristos Mesia.

R. Într-o iesle a venit, cum a fost profeţit
Prinţul păcii, Domnul slavei
Fiul celui Preaînalt
Prinţul păcii, Domnul slavei
Să ne scape din păcat.

2. Corul de Îngeri străbat văzduhul
Ei aduc vestea: “S-a născut Pruncul!
S-a născut în Betleem !”
Ei cântau: “Slavă celui Preasfânt
Pace să fie pe pământ
Să fie pace pe pământ!”

3. Magi sosesc, Lui I se-nchină
Ei aduc aur, tămâie şi smirnă
Îl slăvesc pe Împărat
Şi noi am venit pe Prunc să-L vedem
Daruri ca Magii noi nu avem
Dar inima Lui i-am predat!

Versetul Zilei

1 Samuel 3:10

DOMNUL a venit, S-a infatisat si l-a chemat ca si in celelalte dati: Samuel, Samuel! Si Samuel a raspuns: Vorbeste, caci robul Tau asculta.

Powered by Biblia Online