Când eram pândit de-o ispitã
Tu mi-ai dat putere-nzecitã,
Curãtit e noul vesmânt
Prin Sângele Sfânt.
Când Satan a vrut sã loveascã
M-a pãzit o mânã cereascã,
Scut mi-ai fost, îmi eSti si vei fi
si în vesnicii.

/:Yesua pe Tine te stiu
Cel ce esti drept, sfânt si viu;
Ochii mei spre Tine privesc
O, Yahwe ceresc:/

În necazuri nenumãrate
Mi-ai fost tatã si mi-ai fost frate,
M-ai pãzit de greu si amar
Prin sfântul Tãu har.
Când pe patul de suferinþã
Te-am chemat mereu cu credintã
Mi-ai rãspuns neîntârziat
Si m-ai vindecat.

Când eram cuprins de-ntristare
Yahwe, Tu mi-ai dat alinare;
Niciodat` nu m-ai ocolit,
Ci m-ai mântuit.
Si-am sã cânt acum de scãpare,
Yahwe, Tu mi-ai dat vindecare
Sã fiu mãdular sãnãtos,
Prin Tine, Yesua Sfint.
Versuri similare
Eu eram copil Isuse
Când eram robi
Adesea ispita ma-nvinge
Eram copil - Nicu Wagner