1. Pe-o piatră de aducere-aminte
Oh, inima, să scrii cu scris de foc;
"Când de-alinare nu erau cuvinte
Şi pentru-odihnă n-aveam niciun loc,

2. Oh! Doamne, doar sub aripile Tale
Eu am găsit statornic adăpost
Iar pacea Ta , cea sfântă, iubitoare,
Îmbărbătare şi balsam mi-a fost."

R. Ridică-ţi azi, ridică-ţi azi
Stâlpi de aducere-aminte!

3. Pe solul tău sărac, uscat şi tare,
Vreau, inima mea tristă, să ridic
Doar pentru Dumnezeul sfânt altare,
Căci fără El, eu n-aş fi fost nimic!

4. Vreau, inima, din stânca cea mai tare
A dragostei, altar să construiesc,
Spre-a nu uita, cândva, în vreo-ncercare,
Ce mult vreau Domnului să-I mulţumesc!

5. Pe a aducerii-aminte piatră
Am scris, ca să nu pot nicicând uita:
Doar domnul meu, Isus e cel ce iartă
Păcatul şi odihnă-mi poate da!"

Versuri similare
Doamne aduți aminte
Colindul meu tarziu
Din barsheba
Ne vom aduce mereu aminte
Cu glasul meu