1. Cine să fie Acel ce mă ţine-n mâna Sa
Şi cine-I Acel ce-mi vorbeşte cu blândeţea Sa;
Cine-a liniştit marea şi acel năpraznic vânt
E Prinţul Păcii, Fiul Celui Sfânt.

R. Singurul Lui Fiu, m-ajută şi-mi poartă ruga mea
Singurul Lui Fiu, mă duce în scumpă ţara Sa;
Mă-nchin Domnului, în faţa Lui când voi ajunge sus
Şi veşnic voi fi cu-al meu scump Isus.

2. Nu mă-ngrijorez că drumul e lung şi-obositor
Nici nu mă-nspăimânt de-acel val ce e istovitor;
Spre cer eu grăbesc, în calea mea pe acest pământ
Să fiu cu Isus, Fiul Celui Sfânt.

[S]
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Versuri similare