Un potop de stricăciuni
Cu păcate şi-urăciuni
S-a-ntinat acest pământ
Doamne cine ar putea
Să ajungă-n ţara Ta
Când Tu eşti aşa de sfânt.

Din mijlocu-acestei lumi
Te chemăm în rugăciuni
Suntem răi nu suntem buni
Dar strigăm spre Tine
Doamne ştim suntem greşiţi
Şi am fost nesocotiţi
Dar venim acum smeriţi
Iartă-ne Stăpâne !

Suntem căldicei şi goi
Cu satan în crunt război
Doamne îndură-Te de noi
După curăţia Ta
Nu puteam în cer intra
De n-ar fi fost Golgota.

Cine-ar fi fost mântuit
Şi de moarte izbăvit
Dacă nu ne-ai fi iubit
În dragostea-Ţi mare
N-ar fi stat în faţa Ta
În picioare nimenea
De n-ar fi fost jertfa Ta
Jertfa de salvare.

Dacă-n seamă ne-ai ţinea
A noastră purtare rea
N-ai greşit , ne-ai nimicit
Dar Tu Doamne doar ne cerţi
Ne primeşti şi iar ne ierţi
Căci ne vrei în veşnicii.

De aceea-Ţi mulţumim
Şi de toate ne căim
Şi pentru tot ce greşim
Îţi cerem îndurare
La al Tău tron ne-aplecăm
Şi-un cuvânt doar aşteptăm
Spune Domne Te rugăm
Doar atât „iertare”. 2X