1. Să răsune zarea, Imnuri să cântăm;
S-a Născut Salvarea, să ne bucurăm!

R. E Sărbătoare, ni S-a Născut Isus
Şi mântuirea, din Slavă A Venit.
Precum profeţii, mai demult au spus,
Profeţia s-amplinit.

2. Vin din depărtare, la căsuţa lor,
Fraţi din larga zare, copleşiţi de dor.

3. Iată-i cum se-adună, merg la colindat.
Cântă împreună Celui Preaînalt.

[T]
Profeţia s-amplinit.

Versuri similare
Când vine seara
Şoapte
Adorăm pe fiul
Noi suntem din Israel
Veniţi cu credinţă