1. Să stai pe stânca mântuirii
Senin,voios şi neclintit.
/: Chiar dacă stihiile naturii
Pornite din adâncul firii
Dezlănţuise-vor cumplit :/

R. Să nu priveşti 'napoi,
Să mergi tot înainte.
Isus va fi cu Tin'
Prin greu şi prin nevoi,
Dar nu te da 'napoi.

2. Să stai la umbra Celui veşnic
Lumina Lui să-ţi fie scut
/: De vin văpăi de întuneric
De-ai fi trădat de cei puternici
Să nu te uiţi la ce-ai pierdut :/

3. Să stai în strânsă legătură
Ca mădular în trupul Lui,
/: În dragoste fără măsură
Cu-a Duhului Sfânt armătură
Să lupţi ca fiu al Cerului :/

4. Chiar dacă tremuri în furtună
În vânt şi în val vijelios
/: De-asupra ta stă-ntins-o mână
De cui străpunsă dar stăpână
E mâna tare-a Lui Hristos :/

Versuri similare
Luptă, nu da-napoi
Luptă, nu da 'napoi !
Glorie Ţie
Unde-ai să fugi