1. Să cânt Ţi se cuvine,
Isus, de dragul Tău,
Şi marea Ta iubire tot mereu
Să fie-n cântul meu!

R. Mult Tu m-ai iubit căci ai părăsit
Cerul plin de splendori,
Jos Tu ai venit, pe-o cruce-ai murit
Ca eu să nu mor.
Har fără hotar am primit în dar,
Tu ai fost şi-mi eşti,
Aleluia, fii slăvit în veci de veci!

2. Să-Ţi cânt Ţi se cuvine,
Isus că-n locul meu
Purtat-ai Tu ocara mea din greu,
Ca slava s-o am eu!

3. Isus, ce minunată
Este iubirea Ta !
Cu dragostea de Tată tot mereu
mă ţii în Harul Tău!