1. Planul Tău s-a împlinit, cum Tu ai făgăduit,
Cor de îngeri au vestit, Domnul păcii a venit.
S-a-mpărţit istoria, Doamne, prin venirea Ta!
Mântuire ne-ai adus, suntem liberi prin Isus!

R. /: S-a născut, la Betleem,
El, Cuvântul, Dumnezeu, Emanuel!
Chip de om, El a luat,
Creatorul S-a-ntrupat în ce-a creat. :/

2. Te-ai smerit şi ai venit, într-o iesle, Domn iubit.
Cerul slavei ai lăsat pentru-o lume în păcat.
Dumnezeu a coborât, prin Isus, om, pe pământ,
Ca oricine crede-n El, poate să ajungă-n Cer!

Versuri similare
Hai, veniţi la betleem
Ingerul din cer vestise
Îngerul din cer vestise
Betleem, oraș neînsemnat
S-a născut