1. Apostolii în rugăciune la un loc s-au adunat,
Și după câteva câteva zile Duhul Sfânt s-a revărsat.

R. În limbi de foc, în limbi de foc,
Cu toți au vorbit, toți au vorbit.
În limbi de foc, în limbi de foc,
Pe Dumnezeu L-au proslăvit.

2. Ei stăteau în stăruință, toți un cuget și un gând,
Și s-au rugat cu credinţă, să primească Duhul Sfânt

3. Era-n ziua Cincizecimii, era marea sărbătoare,
Ei vorbeau în limbi străine, limba atâtor popoare.

4. Ceru-ntreg era-n mișcare; cu un sunet minunat,
Duhul Sfânt de la Rusale, peste ei s-a revărsat.

5. Vinul sfânt din veșnicie, peste ei s-a revărsat,
Plini de-atâta bucurie, ei cu toți s-au îmbătat.