1. Rege-al regilor eşti Tu Doamne pe vecie
Slava Ta întrece orice slavă
Domn al domnilor ai rămas din veşnicie
Peste cer şi peste lumea-ntreagă.

R. Orişiunde noi privim doar pe Tine Te zărim
Eşti Stăpân şi Domn în Univers
Stăm cu toţi ’naintea Ta şi dorim a Îţi cânta
O Doamne mare, mare este slava Ta.