1. Puterea Domnului e peste noi
Şi mâna Domnului, întinsă peste noi,
Atotputernicul domneşte în putere.

B. Căci unde-i Duhul Domnului nu este teamă,
Căci unde-i Duhul Domnului e libertate.

R1. Bateţi din palme, strigaţi:
Rege e Dumnezeu.

2. Căci El stă sus pe tron şi domneşte,
El a dezarmat pe prinţul acestei lumi,
Peste stăpâniri a triumfat.

R2. Bateţi din palme, strigaţi:
Rege e Dumnezeu.
Cinstea, măreţia, slava Îi aparţin,
Aleluia.

Versuri similare
La Cincizecimi
Above all
Staţi tare (301)
Crede neîncetat!
Crede-n El ne-ncetat