1. Dumnezeu e adăpostul
Și un sprijin în nevoi,
Ajutor ce nu lipsește
Niciodată în nevoi.

R. De aceea nu ne temem
De-ar vui îngrozitor
Tot pământu-ntreg și munții
În adâncul mărilor.

2. Este-un râu, a lui izvoare
Veselesc Cetatea vie,
Sfânt locașul locuinței
Celui veșnic, din vecie.

3. Și în mijlocul cetății
Este Domnul Dumnezeu.
Nu se clatină vreodată,
O ajută brațul Său.

4. Domnu-oștirilor sublime
E cu cei aleși mereu,
El e turnul de scăpare
Ajutor în ceasul greu.

5. A pus capăt la războaie
Pân´ la margini de pământ,
Care de război sfărmat-a
Arc și suliță a frânt.

6. Vă opriți, să știți că Domnul
Peste neamuri e stăpân,
Dumnezeu pe-ntreg pământul
Pentru cei ce-n El rămân.

Versuri similare