1. /: Domnul e Păstorul meu,
Eu lipsă n-am să duc.
El mă paşte-n verzi păşuni
Şi odihnă-mi dă. :/

B. /: Tu mă înviorezi,
Mereu mă cercetezi,
Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. :/

R. Fericirea şi-ndurarea mă vor însoţi,
Bunătatea ţi iertarea mă vor acoperi.
Untdelemn sfânt, Isuse, în inimă-mi reverşi,
/: Paharul meu e plin şi dă peste el. :/

Versuri similare
Psalmul 1
Psalmul 2
Psalmul 3
Psalmul 119
Psalmul 1
Psalmul 23
Psalmul 113
Psalmul 34