1. Privim pe Mielul ce păcatele
Le-a purtat: şi ţinem minte
El a promis că toţi ce vin crezând
Sunt iertaţi la crucea Lui.

R1. Împărţim, Pâinea vieţii azi
Astăzi bem, toţi din jertfa Lui
Pacea Lui, care ne-a unit
În jurul mesei Regelui.

2. Că trupul Salvatorului Isus,
A fost frânt: să ţinem minte
Prin răni şi moarte
viaţă ne-a adus
În El una ne-a făcut.

3. Sânge ce spală pata de păcat
S-a vărsat: să ţinem minte
Paharul morţii l-a băut şi noi
Vom intra în viaţa Lui.

4. Cu mulţumire şi credinţă azi
Vom veni: să ţinem minte
Chemarea de-a păşi pe urma Sa
Trupul Său de pe pământ

R2. Ne-amintim suferinţa Sa,
Proclamăm: El va reveni
La ospăţ, în Cer vom urca
În jurul mesei Regelui.

Versetul Zilei

Psalmi 90:8

Tu pui inaintea Ta nelegiuirile noastre, si scoti la lumina Fetei Tale pacatele noastre cele ascunse.

Powered by Biblia Online