1. Viaţă, viaţă am primit,
Iubire, din iubire am găsit
Iertare prin Jertfa din Calvar
Prin Isus eu am găsit iertare-n dar

R. Numai prin Isus, Numai prin Isus
Viaţă am primit
Numai la Isus, Numai la Isus
Iubire am găsit
Numai prin Isus, Numai prin Isus
Prin Jerfa din Calvar
Prin Isus eu am primit iertare-n dar

2. Pace din pacea Lui mi-a dat
Speranţă prin El am căpătat
Mi-a şters trecutul meu murdar
Prin Isus eu am primit iertare-n dar

R. Numai Isus, numai Isus
Pacea Lui mi-a dat
Numai prin El, numai prin El
Speranţă am aflat
Numai Isus, numai Isus,
Mi-a şters trecutul murdar
Prin Isus eu am primit iertare-n dar.

3. E Stâncă, un turn de scăpare
E-ajutor în vreme de-ncercare
Mântuire, am prin al lui Har
Prin Isus eu am primit iertare-n dar.

R. Numai Isus, numai Isus
E Turnul de scăpare
Numai Hristos, numai Hristos
E ajutor în încercare
El mi-a dat, El mi-a dat
Mântuire prin har
Prin Isus eu am primit iertare-n dar.

Versuri similare
Numai prin har traim astazi
Prin a Ta bunatate
Te rog Doamne
Numai prin har
Prin Isus avem victorie
Prin Isus avem victorie
Întoarce-te!
Întoarce-te!
Prin suferinta