1. Plinatatea Duhului Tau Sfant
Da-ne-o necurmat in viata,
Doamne, sa vestim pe-acest pamant
Evanghelia mareata!

R. Plini de Duhul Sfant, plini de Duhul Sfant
Fa-ne, Doamne, pentru Tine
Totdeauna pe pamant,
Pentru Tine, totdeauna pe pamant!

2. Cand spre Tine ruga ne-o-ndreptam,
Doamne, fa-ne-o-nflacarata,
Ca in urma ei sa aratam
Umplere de Duh curata!

3. Orisiunde si oricand sa fim
Plini de Duh si de credinta,
Ca-n lucrarea Ta sa propasim
Dupa vesnica-Ti vointa.

4. Plinatatea Duhului Tau Sfant
Necurmat sa ne-nsoteasca,
Ca trairea noastra pe pamant
Pentru Tine sa rodeasca!