1. /: Osana în veci lui Dumnezeu
Osana doar Numelui Său. :/
/: Să-I fie-adusă de tot universul
Osana lui Dumnezeu. :/

2. /: El este Alfa şi e Omega
Lui să se-nchine mereu. :/
/: Orice făptură şi orice suflare
'Naintea lui Dumnezeu. :/

3. /: El din iubire a dat la jertfire
Pe unicul Fiu al Său. :/
/: Ca oricine crede în veci să nu piară
Prin Fiul lui Dumnezeu. :/

4. /: Să se audă în tot universul
De slava lui Dumnezeu. :/
/: Căci El nu-I idol, nici închipuire
Ci marele Dumnezeu. :/

Versuri similare