1. O, noapte preasfințită
Toate-s în odihnă
Toți dorm, numai părinții sfinți
Stau, veghind lângă al lor iubit
/: Dormi și tu, o, Prunc sfânt. :/

2. O, noapte preasfințită
Glas îngeresc sună
Auzi din cer: "Aleluia!"
Acest cânt, o, cum răsună
/: Cristos ne mântuie. :/

3. O, noapte preasfinţită
Saltă, o, inimă
Acum Fiul lui Dumnezeu
Ne mântuie prin harul Său
/: Vezi, Cristos S-a născut. :/