1. O, ce bine-i când o uşã
Se deschide cu iubire !
Şi în pragul ei de-odatã
Vezi un rai dintr-o privire.

R1. Când vezi douã braţe-ntinse
Și auzi un glas de frate.
Dãruind o primãvarã inimii înfrigurate.
Deşteptându-ţi iar nãdejdea
Într-un zbor mai sus de fire
O, ce bine-i când o uşã
Se deschide cu iubire !

2. Aţipea sub stele palii,
Zare paşnicei Betanii
Când Isus stãtea la uşã
Dupã crâncene strãdanii.

R2. Ce adânc simţea Divinul
Cum de om îşi leagã soarta
Când vedea în prag pe Lazãr,
Pe Maria şi pe Marta.
Nu era alt loc sub Soare
Mai scãldat în fericire
O, ce bine-i când o uşã
Se deschide cu iubire !

3. Jos în Ierihon pe uliţi
Prin mulţimea zgomotoasã
Aducea Zacheu pe Domnul
Ca un oaspete la masã.

R3. Şi prin uşa larg deschisã
Se-auzea din încãpere
Dau sãracilor, o Doamne,
Jumãtate din avere.
Îngeri albi priveau din ceruri
Clipele de mântuire.
O, ce bine-i când o uşã
Se deschide cu iubire !

4. Dar la inima ta rece stã
De mult Isus şi bate.
Ca sã plece nu se-ndurã
Ca s-o frângã nu se poate.

[C4]
Deci grãbeşte-te azi vino !
Trage repede zãvorul !
Nici un rege nu-i pe lume
Ca Isus, Mântuitorul.
El ţi-aduce izbãvire,
El ţi-aduce mântuire.
O, ce bine-i când o uşã
Se deschide cu iubire !

Versetul Zilei

Evrei 11:32

Caci nu mi-ar ajunge vremea, daca as vrea sa vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson si de Ieftaie.

Powered by Biblia Online