1. /:O Isuse dă-mi putere!:/
/:Să-mi port crucea cu credinţă
Chiar cand toţi mă ameninţă,
Tu-mi fi a mea biruinţă!:/

2. /:O Isuse fi cu mine!:/
/:În dureri şi în suspine
Pe drumul cu amărăciune,
Tu Isuse fi cu mine!:/

3. /:O Isuse, O Isuse!:/
/:Inima mea e pătrunsă
De iubirea Ta nespusă,
O Isuse, O Isuse!:/

4. /:Adă Doamne la lumină!:/
/:Partea care e străină
Ca-n Sfînta Împărăţie,
Să fim toţi o familie!:/

5. /:O Isuse aş vrea să fie!:/
/:Micuţa mea familie
Cu Enoh şi cu Ilie,
În Sfînta-Ţi Împărăţie!:/

6. /:O Isuse eu doresc!:/
/:Cu Tine să locuiesc
Unde-i numai bucurie,
Şi să-ţi cant o veşnicie!:/

Versuri similare