1. O carte cu şapte peceţi
O carte stă închisă
În mâna Dumnezeului Sfânt
În mâna Să întinsă
Şi un înger puternic din ceruri strigă
Cine-i vrednic s-o poate deschide
Dar nici unul din îngeri din cerul înalt
N-a fost vdrednic s-o poată deschidă. Aleluia

R. Vrednic este Mielul
Ce-a fost în-junghiat
Să primească slava
Slavă ne-ncetat.

2. Nici îngeri din cerul înalt
Nici sfinţii care cântă
Niciunul vrednic nu s-a găsit
Să ceară cartea sfântă
Dar deodată-n picioare apare un Miel
Ce părea-njunghiat şi zdrobit
Cu ochii în lacrimi, de dragoste plin
Pentru noi a murit răstignit. Aleluia

3. Isus din cer a venit
Lăsat-a slavă toată
Şi-n lume pentru că ne-a iubit
A suferit odată
Să ne spună că este un cer minunat
Şi o veşnică viaţă-n mărire
Şi-a murit răstignit
Pe cruce la calvar
Minunată-i a Sa mântuire.Aleluia