1. Aşa să ziceţi casei lui Israel
Când binecuvânta-va fii săi
Prin binecuvântarea Celui Veşnic
Mereu ca să rămână peste ei.

R. /: Cel Sfânt şi Atotputernic să vegheze
Întotdeauna paşii tăi
Cu dreapta Sa mereu să te ocrotească
E Sfântul lui Israel, Dumnezeu. :/ x2

2. Faţa Lui să-nalţe peste tine
Şi pacea Lui cea sfântă să ţi-o dea
Numele Lui fie peste tine
Şi toată binecuvântarea Sa.

3. Te sprijinească Domnul cel puternic
Cu mâna Lui puternică mereu
Aşa să ziceţi casei lui Israel
Când puneţi Numele Meu peste ei.