1. Nu te teme căci Eu sunt cu tine
Nu te uita cu îngrijorare
Căci Eu sunt Dumnezeul tău,
Eu te întăresc
Şi tot Eu îţi vin în ajutor
Eu te sprijinesc
Cu dreapta Mea biruitoare.

R. Căci Eu sunt Domnul tău,
Sunt Dumnezeul tău
Te iau de mână și iți zic:
“Nu te teme de nimic,
Nu te teme de nimic, ești fiul Meu”.

2. Nu te teme căci Eu sunt cu tine
Chiar dacă-ar fi să treci în noapte
Prin văi adânci sau prin furtuni
Te voi lumina,voi fi mereu în preajma ta
Te voi sprijini cu dreapta Mea biruitoare.