În Betleem e noapte liniştita
Si toţi se odihnesc la casa lor
Pe când Isus in ieslea umilită
S-a coborât ca rob si Domnitor

Aleluia-i cântă imnuri coruri
Aleluia cântaţi cu toţi mereu
Căci s-a născut Isus Mântuitor
Căci s-a născut un Fiu de Dumnezeu

Aleluia întregul cer răsuna
Aleluia mărire Domnului
Aleluia fiţi plini de voie buna
Fiţi plini de pace toţi aleşi Lui

În grajdul întunecos lumina vieţi
S-a coborât ca om pe acest pământ
S-a dezlipit de slava frumuseţi
S-a dezbrăcat de haina Lui de Sfânt

În câmp pastori-s pasc oile-n tihna
Si când deodată îngeri in cor
Apar pe cer cu slava si lumina
Căutând si preamărind pe Domnitor

În Betleem ni s-a născut Mesia
Un Rege pentru pace a-ţi primit
Acelui Domn cântaţi azi cânt
Acelui Domn ce rob a devenit

Toţi oameni sa-i cânte-n cor mărire
Acelui Sfânt Sfânt Sfânt de trei ori Sfânt
A Mielului a-ntruchipat iubirea
Ca să aducă pace pe pământ