1. Răsună munţii cu nămeţi
De cântecul voios
Răsună glasuri pe poteci
Că s-a născut Mesia

Cor:
Voioşi cântăm ne bucurăm
Căci s-a născut Isus Hristos
La Betleem

2. Voios răsună printre munţi
Un cânt de zurgălăi
Coboară sănii prin zăpezi
Cu chiot de flăcăi

3. Şi-au pornit colindători
S-aducă vestea-n sat
Căci s-a născut la Betleem
Al nostru Împărat.
Versuri similare