1. Inima mea cântă de bucurie
Şi-I dă slavă lui Isus Hristos
Căci m-a scăpat din valea umbrei morţii
La viaţă, de la moarte, m-am întors
Şi pot să cant mereu, să-I dau slavă
Căci este al meu Domn şi mântuitor
Să ştie toată lumea că iubirea
E calea către cer al sfinţilor.

R. Iubire, iubire, iubire,
Din cer, Doamne, Tu ne-ai trimis
Iubire, iubire, iubire,
Tu eşti calea spre Paradis.

2. Nu poţi trăi aşa făr' de iubire
Căci dragostea este în Dumnezeu
El a venit să moară pentru tine
Să fie răstignit chiar Fiul Său
De vrei să porţi în inimă iubire
Pleacă-ţi genunchi azi în faţa Sa
Şi spune cu credinţă: "Isuse, Doamne
De astăzi vreau să intru-n turma Ta"

3. Deci recunoşti a ta mare greşeală
Că n-ai vrut să-l primeşti pe Dumnezeu
Dar vino azi smerit, El te aşteaptă
Că şi tu eşti iubit de Fiul Său
Prin jertfa de pe crucea din Golgota
Şi pentru tine, Domnul a strigat
O, iartă-l Tată ne-nceput din ceruri
Şi din iubire ştim că ne-ai iertat.