1. Iată că vine Isus pe un nor
Cu slavă mare de judecător
Îngerii-n juru-I se strâng zeci de mii
Să ia la ceruri pe-a Domnului fii.

R. /: Iată-L pe nori, vine pe nori
Cum te găseşte pe tine?
Iată-L pe nori, vine pe nori
Cum mă găseşte pe mine? :/

2. Jale şi bocet şi plânset amar
Lacrimi şi zbucium dar toate-n zadar
Timpul de milă prea mult neglijat
Este de-acuma pe veci terminat.

3. Anul şi luna şi ziua-au trecut
Ultima oră de milă, iar tu
Mâine tot mâine mereu nu-amâna
Poate nici moartea nu te va cruţa.