Domnul ne-a creat dupa chipul Său
El ne-a învăţat să urâm ce e rău
Să nu ne mai întoarcem pe unde-am fost
Că n-are nici-un rost.
Nu mai vrem în lume să rătăcim
Vrem de azi viaţa cu El s-o trăim
Tot ce-avem să punem în mâna Lui
În mâna Domnului.

Dacă trăim pentru Domnul trăim
Şi dacă murim pentru Domnul murim
Deci fie că trăim, fie că murim
Noi suntem, ai Domnului/ ai Lui.

Nu putem să ştim dacă mâine-n zori
Va fi o zi cu soare ori o zi cu nori
Ştim însă că Domnul va fi cu noi
La bine şi-n nevoi.
Hotărâţi ‘nainte vom alerga
Spre ceruri zi de zi ne vom înălţa
Nici o clipă nu vom privi ‘napoi
Căci Domnul e cu noi.