1. Vezi fecioara sfântă naște într-un grajd mic și sărac
Lângă ea copilul doarme, într-un staul e culcat
El e întruparea milei, el prunc sfânt și minunat
Când fecioara ține-n brațe pe Mesia pe-Mpărat

2. A venit pășind pe ape, a schimbat apa în vin
El e binecuvântarea, Miel preasfânt pruncul divin,
Slavă Tatălui din ceruri ce prin Fiul ni s-a dat
Vino astăzi și primește pe Mesia pe-Mpărat

R1. Aleluia, Aleluia, Aleluia,
E Mesia E-mpărat

3. A murit pentru-omenire, a purtat al nost păcat
Înviat să ne ne salveze și cu Tatăl ne-ampăcat
Slavă pruncului din ceruri slavă harului bogat
Vino astăzi și primește pe Mesia pe-mpărat

R2. Aleluia, Aleluia, Aleluia,
E Mesia E-mpărat
Aleluia, Aleluia, Aleluia,
E Mesia E-mpărat
E Mesia E-mpărat

[T]
Slavă Duhului din ceruri Slavă Harului bogaat
Vino astăzi și primește pe Mesia Miel curat

Versuri similare
What heart could hold
Noel - BBSO 2019
Mesia e numele sacru
Mesia
Mesia, Mesia
Într-o țară
Isus, ce nume minunat