1. /: Din El, prin El şi pentru El
Sunt toate lucrurile :/ 3x

R. /: A Lui să fie gloria :/ x3
In veci de veci amin.

Versuri similare
Mulţumesc, mulţumesc
Numai prin har traim astazi
Numai prin har
Sa-I cântam un Aleluia
O! Isuse, Tu pe cruce