1. Bătrânii care-aici mai sunt
Şi cei care-au murit
Când veneau la rugăciune
De-un foc erau cuprinşi
/: Pe pământ sau pe podele
Îşi plecau genunchii lor
Şi din ochi izvor de lacrimi
Brăzdau fetele lor :/

R1. Dar noi unde ne găsim
Credinţa cum o trăim?
Nu cumva avem doar forma
Primilor creştini

2. Un fior trecea prin inimi
Când numele lui Isus
Era rostit în adunare
Şi înălţat nespus
/: Duhul Sfânt era în slujbă
Schimbă inimi pe loc
Lacrimi pline de speranţă
Curgeau din a lor ochi :/

3. Pacea-adâncă ca din cer
Venea când pe pământ
Imnuri sfinte se cântau
Spre slava Celui Sfânt
/: Numai "Amin" şi "Aleluia"
Răsuna-n popor
De credeai că vin şi îngeri
Să cânte în cor :/

4. Deseori când se-ntâlneau
Sau la despărţire
Zambetu-mpletit cu lacrimi
Era a lor iubire
/: Bucuroşi se cuprindeau
Toţi erau la fel
Singurul înălţat în inimi
Era sfântul Miel :/

R2. Creştini veniţi să ne silim
Cu paşi grăbiţi să păşim
În credinţa ce-a fost dată
Primilor creştini

Versuri similare
El e aici
El e aici - Adriana Stoica
Aici
Sunt aici