Smerit pe càrarea vieti
Smeriti noi toti azi sà pàsim
Sà ajungem pe dealul Golgotei
Smeriti in genunchi sà privim

Cum ISUS pe cruce si-a dat viata
Smerit in tàcere blajin
Cum Singele din rànile multe
Curgea din Fiul Divin

Smerit EL stàtea pe o cruce
Smerit intre cer si pàmint
Privea la noi cu iubire
Spunind Iartà-i TU TATA Sfint

Smeriti pe càrare inainte
Frati si surori cu toti sà pàsim
Pe calea ce ISUS a trasato
Sà ne dea mintuirea in dar

Càci de acolo sa dat Harul
De acolo iertare avem
De acolo tijneste izvorul
Cu apa cea vie din Cer

De acolo avem vesnicia
Ce ne-a dato ISUS in dar
De acolo avem mintuirea
Prin Singele Sfint de la calvar

AMIN!

Versetul Zilei

Efeseni 6:13

De aceea, luati toata armatura lui DUMNEZEU, ca sa va puteti impotrivi in ziua cea rea, si sa ramaneti in picioare, dupa ce veti fi biruit totul.

Powered by Biblia Online