Minunat, Adorat este Cel ce s-a întrupat,
Blând venind din veșnicii,
Planul salvării ne-a dat.

O, Betleeme ce har ai primit,
Luminat ai fost de steaua de la răsărit
Și raza sfântă ce ieslea veghea
A cuprins și inima mea!

Negura de păcat de la noi a plecat
Căci Isus pruncul venit,
Raze de viață ne-a dat.

Lumină lumii, Isus a adus,
Salvând din beznă pe cel pierdut,
De haru-acesta am parte eu,
O iesle, o cruce și Dumnezeu!

Versetul Zilei

1 Samuel 31:4-5

Saul si-a luat sabia, si s-a aruncat in ea. Vazandu-l mort, s-a aruncat si el in sabia lui, si a murit impreuna cu el.

Powered by Biblia Online