1. Durerea ce ţi-e-n suflet
O porţi de mult plângând,
Nu-i nimeni s-o-nţeleagă,
Nu poţi s-o scoţi din gând.
Dar nu-s Eu oare Acel ce-o pot lua?
Răbdarea de ţi-e moartă,
Asculta vocea Mea:

R. Voi veni! Voi veni!
N-am să-ngăduiesc să piară
Cel neprihănit... căci Eu voi veni!
Voi veni! Voi veni!
Aminteşte-ţi cum pe cruce
Te-am săpat în trupul Meu!
Voi veni!

2. Ştiu cât de greu e să fii umilit,
Când răii-ţi râd în faţă,
Când fraţii te-au lovit.
Scuipat şi-mpins deoparte,
Ajuns chiar răstignit,
Lucrarea nu Mi-e gata,
Dar din nou azi îţi promit:

[T]
Cei ce rămân în braţul Meu,
Prin Duhul Meu vor trăi!
În bezna nopţii ei vor birui!