1. Steaua sus răsare
Că e taină mare,
Steaua străluceşte
/: Şi lumii vesteşte :/

2. Că astăzi curata
Prea nevinovata
Fecioara Maria
/: Naşte pe Mesia. :/

3. Magii cum zăriră
Steaua şi porniră,
Mergând după rază
/: Pe Hristos să-L vază. :/

4. Şi dacă porniră
Îndată-L găsiră,
La Dânsul intrară
/: Şi I se închinară. :/