1. O, ce mare-i bucuria
Într-un suflet omenesc
Care gustă părtășia
Cu Stăpânul cel ceresc!

R. /: O, ce mare bucurie
Inundă sufletul meu
Căci pot sta la părtășie
Cu Preabunul Dumnezeu
Și pot locui pe vecie
Fericit în Cortul Său! :/

2. O, ce mare-i bucuria
Când mergi cu Domnul pe cale
Și guști zilnic părtășia
Stând `naintea Feței Sale!

3. O, ce mare bucurie
Numai dacă mă gândesc
Că întreaga veșnicie
Cu El am să locuiesc!