1. Printr-o fecioară pe nume Maria
La Betleem un Fiu ni-s-a născut
/: Mântuitorul Cel promis, Mesia
Cum prin Isaia ne-a fost profețit: /

R: O Stea strălucitoare
A coborât jos pe Pământ
Ce ne-a adus salvare
Și bucurii prin Duhul Sfânt

2. Atunci un înger de sus din mărire
Vestea cea bună la Păstori a dus
/: În Betleem în cetatea lui David
Mântuitorul s-a născut Isus: /

3. De mii de ani vestește omenirea
Pe Salvatorul lumii din păcat
/: Dar în zadar mereu e amintirea
Dacă în suflet nu este purtat: /
Versuri similare