Păstorii au alergat, să vadă pruncul
Cel care-a fost vestit,
Născut în iesle, Domn din vecie
Ce minunat Împărat!
Ce minunat Împărat!

R:Aud cum cântă îngeri: aleluia,
Laudă Regelui Isus!
Căci a venit la noi, din iubire
S-a născut Isus!
S-a născut Isus!

Păstori s-au grăbit să ducă vestea
Căci Isus s-a născut,
Slăveau pe Dumnezeu, căci a venit din cer
Ce minunat Împărat!
Ce minunat Împărat!

Glorie! Glorie! S-a născut Mesia!
Glorie! Glorie! S-a născut Mesia!

Toți să știe să cunoască,
Pruncul promis veni
El cerul l-a lăsat să mântuiască
Ce minunat Împărat!
Ce minunat Împărat!