Ninge pe străzi, cad fulgi de zăpadă
Ninge pe străzi, e iarăş’ Crăciun,
Prin fulgi copiii merg iar cu colindul,
/:Este timpul dragii mei, să ne amintim:/

În acel ţinut păstorii, turmele-şi vegheau,
Când îngerul de-odată, din slavă le vorbi,
Vi s-a născut urmaş lui David, un Mântuitor,
Şi înfăşat în paie, în iesle-l veţi găsi.

Din cer cu el cor de îngeri cântă
Un cântec nou ei azi ne-au adus,
Slavă în cer şi între oameni pace,
/: Că astăzi în Betleem, Isus s-a născut:/

Dintr-o ţară depărtată magii au pornit,
Şi l-au găsit pe împărat, călăuziţi de o stea,
Când l-au văzut s-au închinat, cu faţa la pământ
Tămâie, smirnă, aur ei i-au adus în dar.

Aur i-au dat, aur pentru Rege,
Smirnă i-au dat pentru Prooroc,
Mare preot, ei i-au dat tămâie
/:Inima i-au dat în dar când s-au închinat:/

A venit Isus pe lume, ca Mântuitor
Păstori şi magi venit-au şi i s-au închinat,
Şi astăzi iarăşi e Crăciun şi ieslea Lui e-aici,
Dar tu ce faci, tu i te închini sau îl nesocoteşti?
Versuri similare