1.Trăim vremea sfîrșitului e seceris pe larg
Cînd snopii de spice se strîng an de an
%Iar grîul la porunca lui Isus
Se-adună în hambarele de sus%

Da, tu secerator, o unde-i rodul Tău
Ai adus vreodată snop lui Dumnezeu
Vino si lucrează azi si tu
Da, esti chemat acum, să lucrezi mereu
Si la seceris să nu -ți fie greu
Vino si lucrează azi % si tu %

2. Căci secerişu-i mare si pe larguri se muncesc
La lucru cu rîvnă puțini se învoiesc
%Cînd spicele de vînturi se frîng
O, cine cu iubire le mai strîng %

3. Auzi chemarea sfîntă tu creștine devotat
Lucrează cîtă vreme mai e de lucrat
%Tu eşti chemat sa fii secerātor
Să te trudeşti pe marele ogor%
Texte: Petru Braila
Melodii: Petru Braila
Mai 2001