Mulți în jur suspină după ziua să revii
Cu dor adânc în suflet te cheamă ca să vii
Mare e durerea în inimi ce tânjesc
Mulți suspină-n taină de Tine-și amintesc
Dar în curând vei reveni când cerul se deschide ne-om înălța

Spre Slava Ta noi vom zbura
Spre Slava Ta Isus
Vom declara măreția Ta
Când pe aripi de vânt
Spre cer ne-om înălța cântând

Mulți se-ntreabă-n taină ziua ceea când va fi
Greul și durerea oare când se va sfârsi
Inimile frânte cine le va mângâia
Cine întrisstarea o va îndrepta
Dar în curând vei reveni când cerul se deschide ne-om înălța