Te-adorăm în fericire
Domn al gloriei cereşti
Ce cu raza-ţi de iubire
Inimile ne-ncălzeşti,
O, alungă nori şi ceaţă
De-ntuneric şi păcat,
Şi ne luminează viaţa,
Cu duhul tău sfânt, curat.

Orice lucruri, mari sau mici,
Ce prin tine s-au creat ;
Stele, îngeri cântă-n juru-ţi
Laudă ţie ne-ncetat!
Munţi şi mare, deal şi vale,
Floarea în splendoarea sa ;
Toate lucrurile tale,
Ne vestesc iubirea ta.

Dătător de fericire,
Eşti tu, doamne, tuturor;
Râu de viaţa şi iubire,
Curge din al tău izvor,
Tu eşti tatăl, hristos frate,
În tine toţi ne iubim ;
Învaţă-ne-a ierta toate,
Şi ca fraţi noi să trăim.
Versuri similare
Te-adoram în fericire
Venim cu lauda
Ce bucurie, ce fericire
Astazi venim - Speranta 32