Pe-un deal, pe-o cruce, pe-un lemn răstignit,
A ales Domnul vieţii sa moară.
S-a lăsat în piroane bătut, ţintuit,
Purtând a noastră ocară. (R)

_

R: Se sfârşea Domnul meu pe-o cruce de chin,
Murea în cumplita durere.
Ochii planşi, fruntea încoronată cu spini,
Murea Isus în tăcere.

_

Deseori mă gândesc la Golgota şi azi,
La chinul, la moartea cumplită.
La sângele ce îi curgea pe obraz,
La suliţa-n coastă înfiptă. (R)
_
A lăsat cerul sfânt şi sublimul locaş,
A murit pe crucea murdară.
Să trăiesc şi să fiu unul dintre urmaşi ,
Pregâtindu-mi în ceruri comoară. (R)
_

Azi Isus este viu, a-nviat dintre morţi,
Domneşte în cer în mărire.
A deschis pentru mine a cerului porţi,
A deschis ceru-ntreg pentru tine.
_
Este viu boldul Isus l-a înfrânt,
Este viu Împăratul vieţii.
Va veni sa ne ia, va veni în curând,
Să ne ducă-n locaşul cel Sfânt.